Tytuł: Tako rzecze Sabaoth

Album: Manior i Mazajla

Powiadasz, jam gotów,
jam gotów oddać wszystko precz!
Powiadasz, jam silny,
silniejszy niźli nawet śmierć!
A zatem, mój synu,
a zatem najwłaściwszy czas,
byś dobro mi oddał
przy którym niczym skała trwasz.

Tako rzecze Sabaoth.
O, synu uwierz mi,
kiedy twa wola, nie moja, znaczy twoje dni,
wszystko na nic, na nic, o, synu uwierz mi.
Bo to twa wola – nie moja.

0, Duchu, mój władco,
pozbaw mnie czego tylko chcesz!
Weź moją porywczość,
mą pożądliwość i mą krew.
Weź domy i stada,
niech pozostanę całkiem sam.
Lecz dobro mi zostaw,
przy którym niczym skała trwam.

posłuchaj

<<wróć