Szacuję, że na spokojnie zrobisz to w 6 miesięcy. To jest kurs szkolący konkretne umiejętności, ale też dotykający tzw. kompetencji miękkich, czyli takich które rozkładają się w czasie i które mierzy się subiektywnie. Proszę, pamiętaj o tym. Możesz przerobić ten kurs i w 3 miesiące albo nawet 2, ale rzecz polega na tym, żeby przekształcić nowe nawyki w nowe rutyny. To nie jest kurs – teoria. Część z tego będziesz przerabiać „w tle”. Dokładniej tłumaczę to na webinarach i w samym kursie. Zatem, gdy mowa o przejściu poszczególnych modułów, to odpowiadając na pytanie – jeśli się uprzesz, możesz przesłuchać wszystko od A do Zet w tyle godzin ile trwają nagrania. Pytanie tylko po co.