Traktuj nasze bezpłatne szkolenie jako Twój okres próbny. Traktuj też maile jakie otrzymujesz jako SPRAWDZAM. Wzywa Cię, czy nie? Czujesz  co mówimy, czy nie? Daj temu czas, popatrz na to. My się tu nie spotykamy, by sprzedawać garnki i przekonywać Ciebie, że nasz garnek jest fajny, bardzo fajny. Piszemy wprost co możesz mieć, jaka jest TWOJA odpowiedzialność ze Twój proces. Tak to działa. I o tym jest ta branża. My tego za Ciebie nie zrobimy, a jedynie będziemy Ci towarzyszyć z wrażliwością, uważnością, w szacunku. Pracuję z ludźmi w programie „Pisz Lepiej”. Wiem, że Ci którzy się mocno angażują, mają mocne efekty. To przemeblowanie w środku. By je jednak zrobić, potrzebujesz usłyszeć wezwanie. Słyszysz je?