Tytuł: Dzięki, żeś Ty

Album: Manior i Mazajla

Na przestworzach krasawice
bladolice przy wrzecionach
tkają szatę godną króla.
Połyskuje w słońcu ona.
Wielkich sił, mocarza sił,
potrzeba mym słabym dłoniom.
W grzywach śnieg, trzask spod bicza.
Żwawo karzę biec mym koniom.

Dzięki za wiatr i za łzy!
Dzięki, żeś ze mną w saniach tych!
Dzięki za wiatr i za łzy!
Dzięki, żeś Ty.

W sieni zapłonęły ognie.
Panny nucą swe kolędy.
Ciżba trwa w oczekiwaniu,
a nuż sanie przejdą tędy.
Zatrzymają się w pół drogi,
by napoić konie płowe.
Panny plotą swe warkocze.
Białe sale już gotowe.

posłuchaj

<<wróć