Tytuł: Betsaida

Album: Manior i Mazajla

Przestrzeń ma,
Duszo, ach przestrzeń ma
cudem jest, zwie się Betsaida.

Błądzę szlakami gwiazd.
Mijam ku słońcu trakt.
W brązach, mosiądzu, szkle,
w pastelowej mgle,
wzlotach, zachwytach swych,
głupstwach i słowach czczych,
wdechach, wydechach, snach
i mozaikach spraw.

Wielką jest niewiadomą mój czas.
I zagadką jest Betsaida.

Wstęgi mglawic ślą Om
w cichą, bezkresną toń.
Serce wszechświata drga.
W świętym ciele trwa.
Jestem pyłem na wiatr,
echem miriadów lat.
Wdechy, wydechy, sny
i mozaiki dni.

posłuchaj

<<wróć